Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken of ouderen kunnen hier soms wat hulp bij gebruiken.

We ontwikkelden in 2014 deze animatiefilm voor de Gemeente Goeree Overflakkee.