De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep, kortweg ZIGZAG, is opgericht om innovatieve initiatieven en vernieuwende ideeën een financiële impuls te geven. Het gaat daarbij vaak om nieuwe ontwikkelingen die zonder aanjaagsubsidie niet goed van de grond komen omdat de financiële en commerciële haalbaarheid nog onvoldoende kan worden aangetoond. Het ZIGZAG-fonds wil met haar ondersteuning en subsidie nieuwe economische kansen mogelijk maken en ook werkgelegenheid creëren.

We creëerden deze flyer/postkaart voor Stichting ZIGZAG in samenwerking met Mary Remijnse. De postkaart bestaat uit een serie van 3 portretten (vrouwelijke ondernemer).